We willen zorg bieden
waar u tevreden over bent.

Voor Het Gasthuis is het belangrijk om cliënten, familie en bezoekers kwalitatief goede zorg te bieden waar iedereen tevreden over is.

Complimenten
Wat u van onze hulp en zorg vindt, horen wij graag op de familieavonden of, als u daar behoefte aan heeft, een persoonlijk gesprek met de EVV-er (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende) of met de manager Zorg. Ook via ZorgkaartNederland, de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidzorg, kunt u ons waarderen. U helpt ons zo om onze zorg en dienstverlening verder te verbeteren. Met uw waardering helpt u ook anderen in hun keuze voor een geschikte zorgaanbieder.

Het Gasthuis wordt op ZorgkaartNederland met een hoog cijfer beoordeeld. En daar zijn we stiekem best wel een beetje trots op.


Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Lisanne Reijnen is cliëntenvertrouwenspersoon binnen de Wet zorg en dwang. Ze werkt bij Adviespunt Zorgbelang en is onafhankelijk van Het Gasthuis.

Bij haar kunt u terecht met vragen of klachten over onvrijwillige zorg. Dus als er sprake is van iets wat u moet maar niet wil, of wil maar niet mag. Ze staat aan uw kant en alles wat u haar vertelt is vertrouwelijk.

Samen met Lisanne kunt u helder krijgen wat u precies wil bereiken en wie of wat u daarvoor nodig heeft. Ze kan u informatie geven, u helpen iets bespreekbaar te maken en u ondersteunen in de voorbereiding en het voeren van een gesprek.

Lisanne Reijnen is op maandag t/m woensdag te bereiken op 06 – 30 40 36 21 of via lisannereijnen@zorgbelangcvp.nl.


Klachten
Alle medewerkers willen hun werk zo goed mogelijk, zo verantwoord mogelijk en met veel inzet van krachten verrichten. Toch kan het voorkomen, dat er fouten of vergissingen worden gemaakt. U als cliënt of als eerste contactpersoon kan ontevreden zijn over bepaalde onderdelen van de zorg- en dienstverlening. Verzorgen is en blijft mensenwerk en waar mensen werken, kan er soms iets mis gaan.

Wat doet u als u een klacht hebt?
Als u een klacht heeft, stellen wij het op prijs dat u deze met ons bespreekt. Alleen door te weten wat er anders of beter kan, zijn wij in staat de zorg- en dienstverlening daadwerkelijk te verbeteren. Aarzel dus niet en maak een afspraak om uw klachten, wensen en tips te bespreken. U heeft als cliënt het recht door ons gehoord te worden. Bovendien is een klacht een kans voor ons om de zorg naar een hoger plan te krijgen. Deze kansen om de zorg te verbeteren, kunnen zij echter alleen benutten als we er over worden geïnformeerd.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen of rechtstreeks bespreken in een persoonlijk gesprek met de EVV-er of manager zorg. Ook kunt u kiezen voor een gesprek met de Directeur-bestuurder van Het Gasthuis. Als het bespreken van uw onvrede met de EVV-er, de manager zorg of de directeur-bestuurder niet naar tevredenheid is verlopen kunt u ook gebruik maken van een onafhankelijke regionale klachtencommissie SKGN.

Behandeling van een klacht door Klachtencommissie.
De Klachtencommissie SKGN behandelt alle schriftelijk binnengekomen klachten volgens een vaste procedure. Hierbij wordt de klacht zorgvuldig onderzocht, waarbij alle benodigde gegevens worden geraadpleegd. Er is sprake van hoor en wederhoor voordat de Klachtencommissie SKGN tot een gefundeerd oordeel komt over de klacht. De commissie brengt altijd de Directeur-bestuurder van Het Gasthuis op de hoogte van dit oordeel. Allen die betrokken zijn bij de uitvoering van de klachtenregeling, gaan vertrouwelijk om met de klacht en de verkregen gegevens.

Hoe meldt u een klacht?
Als u intern niet naar volle tevredenheid bent geholpen dan kunt u een klacht indienen bij:

Klachtencommissie SKGN
T.a.v. de ambtelijk secretaris,
p/a: Postbus 45, 6620 AA Dreumel.
E-mail: klachtencommissie@skgn.nl
Telefoon:: 06-330 487 39
Website: www.skgn.nl

Een exemplaar van de Klachtenregeling van de SKGN kunt u downloaden bij SKGN of via deze link.

Print Friendly, PDF & Email