We willen zorg bieden
waar u tevreden over bent.

Voor Het Gasthuis is het belangrijk om cliënten, familie en bezoekers kwalitatief goede zorg te bieden waar iedereen tevreden over is.

Complimenten
Wat u van onze hulp en zorg vindt, horen wij graag op de familieavonden of, als u daar behoefte aan heeft, een persoonlijk gesprek met de EVV-er (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende) of met de manager Zorg. Ook via ZorgkaartNederland, de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidzorg, kunt u ons waarderen. U helpt ons zo om onze zorg en dienstverlening verder te verbeteren. Met uw waardering helpt u ook anderen in hun keuze voor een geschikte zorgaanbieder.

Het Gasthuis wordt op ZorgkaartNederland met een hoog cijfer beoordeeld. En daar zijn we stiekem best wel een beetje trots op.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Lisanne Reijnen is cliëntenvertrouwenspersoon binnen de Wet zorg en dwang. Ze werkt bij Adviespunt Zorgbelang en is onafhankelijk van Het Gasthuis.

Bij haar kunt u terecht met vragen of klachten over onvrijwillige zorg. Dus als er sprake is van iets wat u moet maar niet wil, of wil maar niet mag. Ze staat aan uw kant en alles wat u haar vertelt is vertrouwelijk.

Samen met Lisanne kunt u helder krijgen wat u precies wil bereiken en wie of wat u daarvoor nodig heeft. Ze kan u informatie geven, u helpen iets bespreekbaar te maken en u ondersteunen in de voorbereiding en het voeren van een gesprek.

Lisanne Reijnen is op maandag t/m woensdag te bereiken op 06 – 30 40 36 21 of via lisannereijnen@zorgbelangcvp.nl.


Klachten
Alle medewerkers willen hun werk zo goed mogelijk, zo verantwoord mogelijk en met veel inzet van krachten verrichten. Toch kan het voorkomen, dat er fouten of vergissingen worden gemaakt. U als cliënt of als eerste contactpersoon kan ontevreden zijn over bepaalde onderdelen van de zorg- en dienstverlening. Verzorgen is en blijft mensenwerk en waar mensen werken, kan er soms iets mis gaan.

Wat doet u als u een klacht hebt? 
U kunt op verschillende manieren een klacht indienen of het gesprek aan gaan:

  1. Gesprek met betrokken medewerker, manager zorg of klachtenfunctionaris:

Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de bewoner en de zorgaanbieder over de klacht het beste werkt. Dit kan u doen door zelf met de betrokken medewerker in gesprek te gaan over uw klacht. Mocht u dit niet willen of moeilijk vinden, dan kunt u natuurlijk ook met de manager Zorg in gesprek gaan.

Het kan ook zijn dat u ondersteuning wenst van een neutraal persoon bij zo’n gesprek. In dat geval kan u altijd de klachtenfunctionaris inschakelen. Onze klachtenfunctionaris werkt niet binnen het Gasthuis en heeft een neutrale positie. Zij kan u begeleiden en ondersteunen bij een gesprek, maar zij biedt ook een luisterend oor en kan een bemiddelende rol hebben.

Onze klachtenfunctionaris is Jose Assink. Bereikbaar op Tel: 0344-671305 of 06-51087274. Of via de mail: JAssink@szr.nl Ook kunt u via onze receptie een afspraak met haar maken.

  1. Indienen van een formele klacht bij de Raad van Bestuur of de klachtencommissie SKGN

U kunt ook een formele klacht indienen bij de Raad van Bestuur, Roel Jutten, of bij de klachtencommissie SKGN. In beide gevallen ontvangt u een ontvangstbevestiging en een oordeel binnen 6 weken.

  • Raad van Bestuur Roel Jutten bereikbaar via: R.Jutten@gasthuismillingen.nl of via het adres: St. Willibrordstraat 1, 6566 DD Millingen aan de Rijn.
  • Klachtencommissie SKGN bereikbaar via: klachtencommissie@skgn.nl of telefonisch: 06-330 487 39. Via de post kunt u uw brief richten aan: Klachtencommissie SKGN, T.a.v. de Ambtelijk secretaris Postbus 45 / 6620 AA Dreumel

Behandeling van een klacht door Klachtencommissie.
De Klachtencommissie SKGN behandelt alle schriftelijk binnengekomen klachten volgens een vaste procedure. Hierbij wordt de klacht zorgvuldig onderzocht, waarbij alle benodigde gegevens worden geraadpleegd. Er is sprake van hoor en wederhoor voordat de Klachtencommissie SKGN tot een gefundeerd oordeel komt over de klacht. De commissie brengt altijd de Directeur-bestuurder van Het Gasthuis op de hoogte van dit oordeel. Allen die betrokken zijn bij de uitvoering van de klachtenregeling, gaan vertrouwelijk om met de klacht en de verkregen gegevens.

Hoe meldt u een klacht?
Als u intern niet naar volle tevredenheid bent geholpen dan kunt u een klacht indienen bij:

Klachtencommissie SKGN
T.a.v. de ambtelijk secretaris,
p/a: Postbus 45, 6620 AA Dreumel.
E-mail: klachtencommissie@skgn.nl
Telefoon:: 06-330 487 39
Website: www.skgn.nl

Een exemplaar van de Klachtenregeling van de SKGN kunt u downloaden bij SKGN of via deze link.

Print Friendly, PDF & Email