Het Gasthuis heeft een solide organisatiestructuur.

Een organisatie als Het Gasthuis moet over een solide en doordachte organisatie beschikken die zekerheid geeft aan de bewoners, de cliënten en de medewerkers. Daarom beschikt Het Gasthuis over een Raad van Bestuur, een Raad van Toezicht en over een managementteam.

Verder beschikt Het Gasthuis ook over een eigen ondernemingsraad én een cliëntenraad. Wilt u weten hoe deze structuur er uitziet? Download dan het organogram.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Gasthuis Sint Jan de Deo ziet erop toe dat de organisatie naar behoren functioneert en zo goed mogelijk inspeelt op de ontwikkelingen in de samenleving. De Raad van Toezicht houdt zich niet bezig met de dagelijkse gang van zaken, dat is de taak van de Raad van Bestuur en het Managementteam. De Raad houdt toezicht volgens de vastgestelde toezichtvisie.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
• de heer Mark Hut (voorzitter)
• mevrouw Carla Veldkamp
• mevrouw Anke Visserman
• de heer Ton Kuipers
• mevrouw Elke Pastoors

Raad van Bestuur en Managementteam
De leiding van het Gasthuis is in handen van de Raad van Bestuur en het Managementteam. De leden van het Managementteam zijn:
• de heer Roel Jutten, directeur-bestuurder
• mevrouw Ester Eldering, HR-manager
• mevrouw Nienke Kosse, bestuurssecretaris en beleidsmedewerker kwaliteit
• mevrouw Sien Geurts, manager zorg
• de heer Leroy Megens, controller

 

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad van het Gasthuis heeft de naam OREVA (Ondernemingsraad Eén voor Allen). De Ondernemingsraad is voor de belangenbehartiging van de medewerkers en wil bijdragen aan een goede organisatie die goed is voor haar medewerkers en cliënten. Onderdeel hiervan is het realiseren van een goede samenwerking met het management. De Ondernemingsraad bestaat uit de volgende personen:
• mevrouw Judith van Rens, voorzitter

• mevrouw Margret Scipio, secretaris
• mevrouw Ingeborg Siebers, lid
• mevrouw Bibi Brouwers, lid
• mevrouw Jessica Wattenberg, lid
• mevrouw Sandra Wieland, lid

De Ondernemingsraad is bereikbaar via het Gasthuis of per email: or@gasthuismillingen.nl

Bewonersraad
Nieuwe leden voor de Bewonersraad worden benoemd door de Raad van Bestuur, op voordracht van de zittende Bewonersraad.
Naast regulier overleg met de Raad van Bestuur wordt ook meerdere malen per jaar vergaderd met de Raad van Toezicht. De Bewonersraad brengt advies uit over en moet instemmen met bepaalde beleidszaken van het Gasthuis.

Ook mag de Bewonersraad advies uitbrengen bij het algemeen beleid, jaarrekening en begroting. Zo nodig worden – gevraagd of ongevraagd – voorstellen ter verbetering van de gang van zaken voorgelegd aan het bestuur van Gasthuis Millingen. 
Tweejaarlijks wordt de samenwerkingsovereenkomst en het bijgehorende huishoudelijk reglement aangepast om up to date te blijven en schrijven we op hoe we onze samenwerking willen vormgeven.

De Bewonersraad bestaat uit de volgende personen:
• de heer Cees Kroon, voorzitter
• mevrouw Annelies van Megen, lid

• mevrouw Thea Looman, lid
• de heer Jan Wieland, bewoner/lid
• de heer Jan Flintrop, bewoner/lid
• mevrouw Doris van de Laak, lid
• de heer Toon van der Ligt, lid


De Bewonersraad is te bereiken via de receptie van het Gasthuis (0481 431644) of per email:
bewonersraad@gasthuismillingen.nl.
 

Print Friendly, PDF & Email