Welkom op onze social media pagina's.

Op onze facebookpagina kunt u alles lezen over de activiteiten die plaats hebben gevonden met inachtneming van de Privacywet (AVG).

Als u zichzelf niet op de foto terug wilt zien, respecteren wij dit en leggen dit vast in uw zorgdossier. Wij vermelden geen namen of close-up foto’s van bewoners. Getoonde foto’s worden altijd respectvol en zorgvuldig geplaatst.


facebook instagram   linkedin