Visie van Het Gasthuis.

Gasthuis Sint Jan de Deo is een open ontmoetingsplaats waar geen onderscheid is tussen binnen en buiten, tussen intramuraal en extramuraal, tussen burgers die zorg behoeven en burgers die dit (nog) niet behoeven.

Het Gasthuis is geworteld in het dorp Millingen aan de Rijn en de Ooijpolder. Het Gasthuis is daarmee de spil van de omgeving op het gebied van zorg, ondersteuning en dienstverlening aan kwetsbare ouderen. Het is de plaats waar de extramurale zorg haar uitvalsbasis heeft en waar intramurale zorg wordt geleverd in een beschermde omgeving. Het is ook de plaats waar ouderen naar toe gaan voor contact met anderen, voor (informatie over) ondersteuning en zorg, voor deelname aan activiteiten, maar ook om te eten met familie of gewoon om een kopje koffie te drinken en de krant te lezen.

Het Gasthuis streeft ernaar dat burgers van Millingen aan de Rijn en omgeving die hulpbehoevend worden, niet uit het dorp en hun vertrouwde sociale omgeving hoeven te verhuizen. Het Gasthuis richt zich op het stimuleren van de zelfredzaamheid en participatie in de vertrouwde omgeving en biedt daartoe zorg, ondersteuning en dienstverlening bij mensen thuis.

Burgers verhuizen alleen naar een beschermde woonomgeving in het Gasthuis, als dit echt noodzakelijk is. In deze beschermde woonomgeving biedt het Gasthuis excellente zorg, ondersteuning en dienstverlening aan kwetsbare ouderen met verschillende zorgbehoeften, bijvoorbeeld aan ouderen met een psychogeriatrische of een somatische zorgvraag. Het Gasthuis ondersteunt niet alleen zorgvragers, maar ook de naasten. Het Gasthuis betrekt daarom mantelzorgers intensief bij de dienstverlening.

In het Gasthuis kan ook kortdurende zorg, ondersteuning en dienstverlening in een beschermde omgeving geboden worden. Dit geldt niet voor kortdurende specialistische zorg zoals revalidatiezorg, maar wel voor bijvoorbeeld palliatieve zorg of herstelzorg. Ook is het mogelijk dat jongere, kwetsbare burgers gebruik maken van het aanbod van het Gasthuis, als zij aansluiting kunnen vinden met de oudere doelgroep.

Het Gasthuis kan niet als enige partij alle ondersteuning bieden die nodig is. Daarom zoekt zij actief en intensief de samenwerking op met andere partijen zoals de gemeente, andere zorgaanbieders, woningcorporaties en mantelzorgers.

Het Gasthuis wil zich onderscheiden van andere zorgaanbieders door haar kleinschaligheid, het leveren van hoge kwaliteit en de multifunctionaliteit van de zorg- en dienstverlening. Medewerkers zijn betrokken bij elkaar en bij cliënten. Ze worden dusdanig ondersteund dat de zorg- en dienstverlening vanuit de eigen professionaliteit en autonomie kan worden ingevuld. Keuzevrijheid van de cliënt en maatwerk zijn vaste ingrediënten.

"Het Gasthuis is er voor alle kwetsbare ouderen uit Millingen en omstreken, waar het fijn wonen en werken is, volgens de kernwaarden: betrokken, betrouwbaar en bekwaam."

Print Friendly, PDF & Email